Ideale Contactpersoon - Inbound Sales

Video: Bepaal je Ideale contactpersoon (Inbound Sales)

De DMU binnen deze klant in kaart hebt gebracht en vanuit deze DMU je ideale contactpersoon gaat kiezen, is de kans dat jij met een gerichte uiting komt zeer groot.

Decision Making Unit (DMU) - Inbound Sales

Video: Breng de DMU bij Ideale Klant in kaart

Om een goede Inbound Sales proces op te starten is het belangrijk dat je de focus op de juiste prospects richt. Daarvoor brengen we allereerste de Ideale Klant/Ideal Buyer Profile in kaart. Daarna is het verstandig om de Decision Making Unit (DMU) binnen deze Ideale Klant in kaart te brengen.

Video: Breng je ideale klant in kaart (Inbound Sales)

Om een goede Inbound Sales proces op te starten is het belangrijk dat je de focus op de juiste prospects richt. Wij noemen dit ook wel de Ideale klant.